Μπουφές SOHO

με τέσσερις ανοιγόμενες πόρτες Π 2,00m * Β 0,50m * Υ 0,78m ή

με τρείς ανοιγόμενες πόρτες  Π 1,50m * Β 0,50m * Υ 0,78m.