Σύνθεση SIXTIES αποτελούμενη από έπιπλο τηλεόρασης με δύο πόρτες κι ένα κεντρικό συρτάρι Π 2,20m * Β 0,45m * Υ 0,55m , δύο επιτοίχια κρεμαστά ανοιγόμενα ερμάρια  Π 1,10m * Β 0,32m * Υ 0,37m  (έκαστο) και επιτοίχιο κρεμαστό ράφι  Π 1,10m * Β 0,25m * Υ 0,20m .