Πλευρικό ερμάριο Iron, μπορεί να τοποθετηθεί και σαν ελεύθερο έπιπλο στο χώρο ή σαν προέκταση γραφείου.

2,00m * 0,50m * Y 0,70m