Σύνθεση MUST  αποτελούμενη από έπιπλο τηλεόρασης με ανοιγόμενη πόρτα και ράφι δεξιά  Π 2,20m * Β 0,45m * Υ 0,55m , τρία επιτοίχια κρεμαστά ανοιγόμενα ερμάρια  Π 1,20m * Β 0,32m * Υ 0,33m , Π 0,90m * Β 0,32m * Υ 0,40m και Π 0,45m * Β 0,35m * Υ 0,60m καθώς και μία επιτοίχια κρεμαστή εταζέρα Π 0,90m * Β 0,28m * Υ 0,29m.