Τραπέζι MEMFIS σε ποικιλία χρωμάτων.

Διαθέσιμο σε M 1,80m * Π 0,90m * Y 0,75m   και   M 1,60m * Π 0,9m * Y 0,75m.

Δυνατότητα προσθήκης επέκτασης Μ 0,45m είτε δεξιά είτε αριστερά.