Μπουφές IRON με μεταλλική βάση

με τέσσερις ανοιγόμενες πόρτες Π 2,00m * Β 0,45m * Υ 0,75m ή

με τρείς ανοιγόμενες πόρτες  Π 1,50m * Β 0,45m * Υ 0,75m.