Περιγραφή

Γραφείο Planet 200 (3,6 cm)

Διαστάσεις: 200 x 90 x 75

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μετώπης στην μπροστινή πλευρά του γραφείου.