Περιγραφή

Γραφείο Planet 180

Διαστάσεις: 180 x 80 x 75

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μετώπης στην μπροστινή πλευρά του γραφείου.