Περιγραφή

Γραφείο Sixties 160

Διαστάσεις: 160 x 80 x 75

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μετώπης στην μπροστινή πλευρά του γραφείου.