Περιγραφή

Γραφείο Master 200 (3,6 cm)

Διαστάσεις: 200 x 90 x 75