Περιγραφή

Γραφείο Master

Διαστάσεις: 120 x 80 x 75