Περιγραφή

Γραφείο Iron 180 (3,6 cm)

Διαστάσεις: 180 x 90 x 75

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μετώπης στην μπροστινή πλευρά του γραφείου.