Περιγραφή

Γραφείο Iron 140

Διαστάσεις: 140 x 80 x 75

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μετώπης στην μπροστινή πλευρά του γραφείου.