Ερμάριο Iron με τέσσερις πόρτες 2,00m * 0,42m * Y 0,87m.