Ερμάριο Iron με τρείς πόρτες 1,50m * 0,42m * Y 0,87m.