Ερμάριο Iron με τέσσερις πόρτες 1,20m * 0,42m * Y 1,35m.