Βοηθητική επέκταση Sixties, πάχους 36mm. Μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του γραφείου.

1,10m * 0,50m * Y 0,75m