Περιγραφή

Βοηθητική επέκταση Sixties, πάχους 2,5 cm. Μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του γραφείου σας.

Διαστάσεις: 110 x 50 x 75