Έπιπλο τηλεόρασης  JOIN με ανοιγόμενη πόρτα.

Π 2,20m * Β 0,45m * Υ 0,48m