Το Counter διατίθεται σε διαστάσεις 1,40m * 0,30m * Υ 0,60m

και  0,90m * 0,30m * Υ 0,60m  σε πάχος 18 mm.