TENTER me proektasi
TENTER epektasi

Βοηθητική επέκταση γραφείου Tenter, πάχους 36 mm. Μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του γραφείου.

1,10m * 0,50m * 0,75m