Περιγραφή

Βοηθητική επέκταση Iron, πάχους 3,6 cm. Μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του γραφείου σας.

Διαστάσεις: 110 x 50 x 75