Σύνθεση BEST αποτελούμενη από έπιπλο τηλεόρασης με ανοιγόμενες πόρτες  Π 2,40m * Β 0,45m * Υ 0,64m , επιτοίχια κρεμαστά ανοιγόμενα ερμάρια  Π 0,40m * Β 0,32m * Υ 1,20m ,  επιτοίχια κρεμαστή εταζέρα Π 0,29m * Β 0,28m * Υ 0,90m  και  επιτοίχιο κρεμαστό ράφι Π 1,10m * Β 0,26m * Υ 0,28m .