Το πλευρικό έπιπλο Master μπορεί να τοποθετηθεί είτε σαν επέκταση γραφείου, είτε σαν μεμονωμένο έπιπλο στο χώρο.

Π 1,35m * Β 0,50m * Υ 0,55m