Το πλευρικό ερμάριο Oscar μπορεί να τοποθετηθεί είτε σαν επέκταση γραφείου, είτε σαν μεμονωμένο έπιπλο στο χώρο.

1,35m * 0,50m * Y 0,55m