Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλώ
επικοινωνήστε
με τα κεντρικά μας γραφεία:

Έκθεση:
Λ. Αλίμου 42, Άλιμος - 174.55
Τ: 210 9850080 - 81 - 82
E-Mail:info@lineart.gr

Εργοστάσιο:
Βουτσαρά 25 Βοτανικός - 118.55
Τ: 210 3470728, 3468045 - 3472816
F: 210 3428534